کیش جزیره إیرانیه تقع فی الطریق بین الهند و البصره. لا تزید مساحتها على ۹۰ کم مربع لها مکان فی التاریخ القدیم والمعاصر. تقع جزیره کیش فی وسط الخلیج الفارسی بین ایران و بین عُمان و الإمارات. تقول بعض الروایات انها أول مدینه أسست بعد طوفان نوح. زارتها جیوش الأسکندر الأکبر وحط فیها الرحال مارکو بولو و ابن بطوطه، هذه الجزیره تتبع مدینه لنجه فی محافظه هرمزگان فی جنوب إیران. من أسمائها القدیمه (جزیره قیس) کما عرفها العرب القدما وهی جزیره تاریخیه قدیمه فی الخلیج الفارس.

جاهای دیدنی کیش

 

خانه بومیان

جاهای دیدنی کیش

جاهای دیدنی کیش

جاهای دیدنی کیش

جاهای دیدنی کیش

جاهای دیدنی کیش

جاهای دیدنی کیش

جاهای دیدنی کیش

جاهای دیدنی کیش

جاهای دیدنی کیش

روستا باغو از جاهای دیدنی کیش

پارک سیمرغ از جاذبه های دیدمنی کیش

پارک شهر از جاهای دیدنی کیش

 

دلفیناریوم کیش

 

خانه عیانی از جاهای دیدنی کیش

لاک پشت های آبی کیش

لاک پشت های آبی کیش