جزیره کیش

کیش جزیره إیرانیه تقع فی الطریق بین الهند و البصره. لا تزید مساحتها على ۹۰ کم مربع لها مکان فی التاریخ القدیم والمعاصر. تقع جزیره کیش فی وسط الخلیج الفارسی بین ایران و بین عُمان و الإمارات. تقول بعض الروایات انها أول مدینه أسست بعد طوفان نوح. زارتها جیوش الأسکندر الأکبر وحط فیها الرحال مارکو بولو و ابن بطوطه، هذه الجزیره تتبع مدینه لنجه فی محافظه هرمزگان فی جنوب إیران. من أسمائها القدیمه (جزیره […]